LMHT : Bang mừng rỡ khi có chiến thắng đầu tiên tại LCS

0 2,183

Sau 5 trận thất bại liên tiếp Bang cuối cùng đã có chiến thắng đầu tiên tại LCS mùa hè và tại chỉ số của 100 Thieves là thắng 1 thua 5