LMHT : Tâm điểm LCK, GRF chiến thắng trong cuộc chiến với SB

0 396

GRF và SB đều đang toàn thắng ở LCK và gần như không có gì có thể ngăn cản họ, và nếu họ gặp nhau thì tất nhiên chỉ có 2 kẻ thắng và đó chính là GRF

Game I

Game II

Game III