LMHT : SKT đại bại Kkoma bị chê trách khi chọn tướng quá tù

0 1,050

Từng thống trị LMHT 1 thời gian dài thê nhưng SKT vẫn đang bất lực trước Meta mới, không chỉ những cái tên quen thuộc những nhân vật mới cũng không tạo ra luống 2 gió mới ở SKT, và Kkoma là người chịu trách nhiệm cho vấn đề này

Game I

Game II