LMHT : Dùng chiến thuật Master Yi + Taric, SKT vẫn nhận thất bại thứ 2 tại LCK

0 713

Chìm sâu trong khủng hoảng nhân sự, SKT tiếp tục có 1 thất bại muối mặt tại LCK, dù dùng cho mình chiến thuật khủng tại Rank đơn khi kết hợp Master Yi và Taric nhưng SKT vẫn không thể dành được chiến thắng đầu tiên.

Game I

Game II