LMHT : 3 Rồng Đất SKT vẫn thất bại trước đội tuyển vô danh DWG

0 1,833

KeSPA cup diễn ra và SKT gặp 1 đội tuyển vô danh DWG thay vì có 1 chiến thắng dễ dàng SKT đã thất bại ngay khi sở hữu cả 3 rồng đất

Game I

Game II

Game III