Fairy tail : Thập nhị thuẫn Bloodman là ai ?

Bloodman là một Etherious và là thành viên của người bảo vệ cá nhân ưu tú của Hoàng đế Spriggan : Spriggan 12 . Sợ hãi khi trở thành Grim Reaper (死神Shinigami ) bởi kẻ thù của mình, anh ta sử dụng Lời nguyền của Cửu quỷ Bloodman, sống